Lasmethodes

Lasmethodes

Lassen vraagt om ervaring: het is een specifieke techniek om materialen zowel stevig als duurzaam aan elkaar te verbinden. Een lastmethode is iets anders dan een lasserskwalificatie. Een lasserskwalificatie is namelijk persoonsgebonden en een lastmethode is gelinkt aan het bedrijf, een bedrijfscertificaat. Met een lasmethodekwalificatie worden de mechanische eigenschappen van een verbinding gewaarborgd.

Wat is een lasmethode?

Om zeker te zijn dat een gelaste verbinding acceptabele mechanische eigenschappen bezit, moet deze aan destructief onderzoek onderworpen worden. Aangezien dit niet wenselijk is voor het product, worden er voorafgaand aan het productielassen, onder andere, lasmethodes gekwalificeerd. Bij een lasmethodekwalificatie wordt er een proefstuk gelast, worden minimaal de essentiële parameters geregistreerd, wordt niet destructief én destructief onderzoek uitgevoerd, en wordt bij acceptabel resultaat een certificaat uitgegeven. Dit certificaat en alle onderliggende rapportage vormt de basis voor de instructie naar de lasser: de lasmethodebeschrijving.

Internationale kwaliteitseisen aan lasmethodes

Van steeds meer bedrijven wordt gevraagd te voldoen aan internationale kwaliteitseisen. Hier komen ook eventuele aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever bij kijken met betrekking tot mechanische en geometrische eigenschappen. Aantonen dat de mechanische eigenschappen, welke behaald dienen te worden, kan worden aangetoond met een uitgedachte lasmethodekwalificatie.

Kennis in lasmethodes

Wij werken enkel met gecertificeerde en gediplomeerde medewerkers met kennis van de verschillende lasmethodes. Daarnaast hebben wij ervaring met lasverbindingen en gebruiken wij deze ervaringen ten voordele van de opdrachtgevers. Meer weten? Lees meer over ons. 

Meer informatie?

Afdeling Projecten
+31 512 524 008