Lasmethodekwalificaties

De kwaliteit van uw laswerk aangetoond!

Meer en meer wordt van bedrijven gevraagd dat zij aantoonbaar aan internationale kwaliteitseisen voldoen. Ook kan uw opdrachtgever aanvullende eisen hebben met betrekking tot de geometrische en mechanische eigenschappen. Door middel van een goed uitgedachte lasmethodekwalificatie toont u aan dat de mechanische eigenschappen welke worden geëist ook daadwerkelijk worden gehaald.

Uitvoerige analyse van de benodigde lasmethoden

Weldmij kan u ondersteunen in het traject naar certificering. Op basis van uitgebreide normkennis en ervaring wordt uitvoerig geanalyseerd welke essentiële parameters en dekkingsgebieden voor u van toepassing zijn. Vóóraf goed nadenken over de materiaalsoort en geometrie van een proefstuk kan een voordeel opleveren met betrekking tot toekomstige laswerkzaamheden. Kwalificeren voor de huidige werkzaamheden met als uitgangspunt dat deze kwalificaties ook voor toekomstige uitbreiding van uw werkzaamheden kunnen worden ingezet.

Een te geringe of overdreven warmtehuishouding tijdens het lassen van de proefstukken kan resulteren in afkeur of onnodig moeten voorwarmen tijdens de productie.

Een slimme inventarisatie vooraf betaald zich in een later stadium dubbel en dwars terug!

Weldmij ontzorgt u volledig bij een kwalificatietraject.
 • Advisering en een duidelijke offerte;
 • Planning;
 • Bepalen en controleren van de eisen aan proefstukken;
 • Ontwerpen van de voorlopige lasmethodebeschrijving;
 • Contact met de certificerende instantie;
 • Registratie van de essentiële parameters tijdens het proeflassen;
 • Uitvoering Niet Destructief Onderzoek;
 • Uitvoering Destructief Onderzoek;
 • Beoordeling van de resultaten;
 • Aanvragen kwalificatiecertificaten.

Wij hebben ervaring met het kwalificeren van lasmethodes volgens onderstaande normen en codes.

 • EN-ISO 15610
 • EN-ISO 15611
 • EN-ISO 15612
 • EN-ISO 15613
 • EN-ISO 15614 serie
 • EN-ISO 17660-1 en 17660-2
 • AWS D1 serie
 • ASME IX
 • ASME B31.3
 • Lloyd`s Rules
 • BV Rules
 • DNV Rules
 • DNV-OS-C401
 • Richtlijn Ontwerp Kunstwerken ROK (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Vele klantenspecificaties

Meer informatie?

Afdeling Lascertificeringen
+31 512 524 008

Our Expertises

ARC

De database voor de opslag van uw lasserskwalificaties.

Handvaardigheidstrainingen

Uitdagende trainingen toegespitst op de lasser

Lasmethodekwalificaties

Internationale kwaliteit met de kwalificaties via Weldmij

Lasserskwalificaties

Weldmij ontzorgt u in de kwalificatie van uw lasser