Weld- & QC engineering

Een goede voorbereiding is de basis voor uw project

Onze weld-engineers, of lasspecialisten, dragen zorg voor de laskwaliteit. Ze geven advies over de toe te passen normering(en) en lasmethode(s) binnen uw project. Daarnaast geven ze aan welke lasonderzoeken en -voorschriften er nodig zijn. Ze zetten de kwaliteitsdienst op en sturen deze aan. Deze voortgang en kwaliteitsbewaking wordt goed gedocumenteerd middels:

 • Lasplannen;
 • NDO plannen;
 • Fabricageplannen;
 • Inspectie- en Testplannen (ITP of TIP);
 • Traceability per lasverbinding (volledige naspeurbaarheid);
 • Rapportages (NDO, DO, Warmtebehandeling- en Coatingrapportages). 

Kortom: met onze lasspecialisten is er overzicht en weten u én uw opdrachtgever dat uw project in goede handen is!

QC-activiteiten

Naast het opstellen van las-, NDO-, fabricage- en keuringsplannen, begeleiden we u graag in de volgende QC-activiteiten:

 • Projectbegeleiding;
 • Ontwikkelen lasmethodekwalificaties (LMK/PQR);
 • Opstellen lasmethodebeschrijvingen (LMB/WPS);
 • Uitvoeren/begeleiden van lasserkwalificaties (LK/WPQ);
 • Bestek/aanvraag beoordelingen;
 • Opstellen inspectie en test plannen (ITP of TIP);
 • Werkinstructies;
 • Procedures (PWHT, reparatie, enz.);
 • Uitvoeren visuele lasinspecties;
 • Uitvoeren visuele coating inspecties;
 • Begeleiding/aansturing lassers;
 • Lascoördinatie (RWC);
 • NDO-coördinatie.

Meer informatie?

Afdeling Projecten
+31 512 524 008

Our Expertises

Lastoezicht/coördinatie

Bij Weldmij gaan we voor kwaliteit

Productinspecties

Altijd de kwaliteit waarvoor u betaalt

Projectondersteuning

Consultancy bij u op locatie

Weld- & QC engineering

Uw project is in goede handen bij onze Weld- & QC engineers