Lasmethodebeschrijving voorbeeld

Lasmethode beschrijvingen voor bedrijven

Een lasmethodebeschrijving – ook wel LMB of WPS genoemd – is de geschreven instructie voor de lasser. Het geeft alle informatie die benodigd is een goede verbinding te kunnen creëren. De LMB wordt gebaseerd op een LMK waardoor, mits correct opgevolgd, de mechanische eigenschappen van de las geborgd worden. Naast de lasserskwalificatie, de lasmethodekwalificatie, en het NDO, vormt de lasmethodebeschrijving dus een onmisbare schakel in het borgen van laskwaliteit.

De analyse van benodigde lasmethoden

Om te bepalen welke LMB’s u nodig heeft, is het van belang om de scope in kaart te brengen: wat moet gelast worden en hoe gaan we dat doen? Denk aan de proceskeuze die mede bepaald wordt door de bereikbaarheid en het benodigde volume van de verbinding. Denk aan de verschillende materialen die in een constructie voorkomen en vergeet nooit de uitvoeringsspecificatie waar de aannames uit het ontwerp op berusten.

Als duidelijk is wat we nodig hebben, beoordelen wat we al hebben aan LMK’s. Zijn er aanvullende nodig, dan ontwerpen we de meest representatieve en efficiënte proefstukken om te kwalificeren. De uiteindelijke lasmethodebeschrijving moet voldoen aan de gestelde eisen, maar moet ook begrijpelijk zijn en de juiste instructie overbrengen.

Lasmethodebeschrijving voorbeeld

In het veld komen we bij Weldmij de meest creatieve lasmethodebeschrijvingen tegen, die hun doel soms voorbijschieten. Bij de meeste werkzaamheden, onder de gangbare EN-ISO normering, is het format uit de EN ISO 15609-1 vaak ruim toereikend. Het bevat alle benodigde informatie om de gelaste verbinding te kunnen realiseren en is overzichtelijk en leesbaar voor de lasser.

“Eenvoud is het kenmerk van het ware.”

Lasmethodebeschrijving

Specialist op het gebied van laswerk

Bij Weldmij hebben we veel kennis van lasmethodebeschrijvingen, dat komt omdat we ervoor zorgen dat onze lasspecialisten en weld-engineers altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lasmethodekwalificaties en laskwalificaties. Onze specialisten stellen lastechnische dossiers en plannen op om zo het gewenste eindresultaat vanuit de opdrachtgever te behalen. Zo heeft u met Weldmij een waardevolle kennisleveranciers in handen waarmee u ieder project tot een succesvol einde kunt brengen.

Meer informatie?

Afdeling Lascertificeringen
+31 512 524 008