Lascoördinator

Lascoördinator

Een lascoördinator is verantwoordelijk voor het lassen en alle lasgerelateerde werkzaamheden binnen het bedrijf. Met de groeiende vraag naar kwalitatief laswerk in de lasindustrie, wordt de rol van de lascoördinator steeds belangrijker.

De taken van een lascoördinator

De sleutel tot de gewenste kwaliteit van een lasproduct? Dat is goede lascoördinatie. Lascoördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle maatregelen betreffende de kwaliteit van lasproducties. Werkzaamheden variëren van beoordelen van de eisen en het opstellen van de procedures, de controles van laswerkzaamheden, inspecties van laswerken tot de samenstellen van opleverdossier. Daarnaast houdt de coördinator toezicht op een goed verloop van de werkzaamheden.

De sleutelpositie van de lascoördinator

Als producent of fabrikant van lasproducten bent u zelf verantwoordelijk voor maatregelen die gedurende lasprojecten genomen worden om de lasproductiekwaliteit te waarborgen. Anders gezegd moet u zelf aan de normen voldoen die vanuit de lasindustrie gesteld worden. Het inschakelen van een lascoördinator is dan niet alleen handig, maar in veel gevallen ook verplicht. Valt het werk onder EN 1090 of NEN-EN-ISO 3834? Ook dan zijn lascoördinators verplicht.

Het waarborgen van de juiste lasproductiekwaliteit

De rol van lascoördinator is essentieel om zowel de geëiste als gewenste kwaliteiten te behalen. Voor de maatregelen die getroffen dienen te worden om de kwaliteit te waarborgen, zijn deze coördinators verantwoordelijk. Alle taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator zijn tevens vastgelegd in de EN-ISO 14731.

Weldmij lascoördinatoren: kwaliteit en zekerheid

Onze lascoördinatoren beschikken over specifieke normkennis en ervaring op het gebied van lastechniek. Daarnaast putten zij veel kennis uit het team van Weldmij. Met deze unieke combinatie van factoren bent u verzekerd dat uw project kwalitatief goed verloopt. Een lascoördinator van Weldmij inschakelen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Afdeling Projecten
+31 512 524 008