VM bladen

Disclaimer

In het verleden hebben kennisoverdrachtsprojecten veel technische informatie opgeleverd en werden als VM Voorlichtingspublicaties uitgegeven. Deze publicaties worden niet meer geactualiseerd, en toch is de technische informatie veelal nu nog relevant, maar houd er rekening mee dat e.e.a. verouderd kan zijn. Hoewel destijds grote zorg besteed aan de waarborging van correcte en, waar nodig, volledige uiteenzetting van relevante informatie, wijzen de bij de totstandkoming van de publicaties betrokkenen alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden in betreffende publicaties af.