Draw up a welding plan

Lasplan opstellen: dit is waarom

Is het niet altijd duidelijk wat de gestelde eisen aan het laswerk zijn?  Veel discussie tijdens lasprojecten? Of simpelweg al uw lasdocumentatie op orde hebben? Kies dan voor een efficiënte en kostenbesparende methode: realiseer een lasplan (of laat deze realiseren).

Het doel van een lasplan

Het doel van een lasplan is om alle van toepassing zijnde eisen te verzamelen en te vertalen in een begrijpelijke en toepasbare taal. Een lasplan omvat alle las-gerelateerde facetten van het project: van het omschrijven hoe lascoördinatie is ingericht, tot de oplevering van het eindproduct. Met een gedegen plan zorgt u voor een goede voorbereiding, uitvoering én kwaliteitsbewaking.

Door de invoering van CE-markering volgens EN1090-1 is het opstellen van een uitvoerings-, keurings- en lasplan voor gelaste constructies essentieel geworden. Los van het feit dat steeds meer opdrachtgevers hier specifiek naar vragen, is het ook efficiënt: met een lasplan zorgt u ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Onderdelen lasplan

Lasmethodekwalificaties (LMK)

Een lasplan begint in de basis met het in kaart brengen van de scope van het product, de gestelde kwaliteitseisen en het belangrijkste: hoe willen we dit lassen? Denk hierbij onder andere aan materialen, materiaaldiktes, lasposities en lasprocessen. In sommige gevallen zijn er lasmethodekwalificaties beschikbaar, welke beoordeeld dienen te worden. In andere gevallen dienen er nog LMK’s (bij)gekwalificeerd te worden. De gehele scope dient gedekt te worden en met oog op de gestelde kwaliteitseisen te worden uitgevoerd.

Lasmethodebeschrijving (LMB)

Op basis van de LMK’s worden lasmethodebeschrijvingen gerealiseerd. Dit geldt als instructie voor een lasser. Het document vertaald de bewezen parameters uit de Lasmethodekwalificatie naar de productie. Een lasmethodebeschrijving is nodig voor de verschillende processen, materiaal- en verbindingstypes en lasposities (of combinaties er van).

Lasserkwalificaties

Voldoen alle lassers aan de gestelde certificeringen? Ook dit wordt in kaart gebracht. Een overzicht van de certificaten (bijvoorbeeld uit ARC) wordt in het lasplan opgenomen. Moeten er nog bepaalde kwalificaties behaald worden? Ook daar helpt Weldmij dan mee.  

ITP, NDO en lastraceerbaarheid

De Weldmij specialisten zorgen indien gewenst ook voor het realiseren van een Inspectie Test Plan (ITP), Niet Destructief Onderzoeksplan (NDO) en lastraceerbaarheid. De verschillende plannen omvatten de volgende onderdelen:

  • Een ITP is een schematisch overzicht van inspectieactiviteiten, een referentie naar kwaliteitseisen en acceptatiecriteria en een rolverdeling van verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen. 
  • Een NDO-plan bevat onder andere procedures van bijvoorbeeld Magnetisch en Ultrasoon onderzoek, omschrijft de juiste uitvoering en acceptatiecriteria per verbinding en bevat NDO-verzoekbladen. NDO wordt na het lassen toegepast om te beoordelen of de verbinding vrij is van niet acceptabele onvolkomenheden.
  • In de lastraceerbaarheid wordt de gehele geschiedenis van bepaalde lasverbindingen vastgelegd. Waar bevindt de las zich, wie heeft hem gelast en wanneer, welke LMB is gebruikt, welk onderzoek is gedaan en wat is het resultaat geweest? Dit document wordt ook veel gebruikt om duidelijk te maken welke LMB voor welke verbinding bedoeld is. 

Voordelen van uitbesteden lasplan

Bij het realiseren van een lasplan is het van belang om op de hoogte te zijn van alle relevante wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat een lasplan alle juiste elementen omvat is het een mogelijkheid om het opstellen van een lasplan uit te besteden.

De lastechnici van Weldmij dragen zorgen voor uw lasplan én de laskwaliteit. Zo geven ze advies over de toe te passen normering(en) en lasmethodes binnen uw project en geven ze aan welke lasonderzoeken en -voorschriften er nodig zijn. De Weldmij documentatie kenmerkt zich door het verzorgde uiterlijk, de compleetheid en de correctheid: een bescheiden Weldmij logo onderaan wekt in veel gevallen al het hoognodige vertrouwen bij opdrachtgevers.

Weldmij: van lasplan tot uitvoering

Of het nu gaat om een lasplan, een productinspectie of het deels tot volledig coördineren van uw lasproject: de lasprofessionals van Weldmij staan voor u klaar. Neem contact op met onze afdeling Projecten op +31 512 524 008 voor meer informatie.

Download het Weldmij Las- en NDO-plan

Download hieronder de lay-out en inhoudsopgave van het Weldmij Las- en NDO-plan. Vragen over het lasplan? Neem gerust contact met ons op.

*Na aanmelding ontvangt u het plan in uw mailbox. 

* verplicht veld
Vul hier je e-mailadres in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Las_NDOplan